EKO-TECH Sp. J.
A. Tyciński, A. Daszczyński
76-200 SŁUPSK, ul. Słoneczna 16d
tel.: 59 841 42 94
e-mail: biuro@eko-tech.pl

 

Kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych i przemysłowych.

Produkcja kanałów wentylacyjnych.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • kotłownie
 • ciepłownie
 • węzły cieplne
 • sieci cieplne
 • pompy ciepła
 • sieci wod-kan.
 • instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe
 • instalacje przemysłowe
 • stal nierdzewna
 • kominy
 • wentylacja
 • klimatyzacja.

Projektowanie. Serwis.


 

Lista realizacji

ZESTAWIENIE WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH LAT


1. Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

kotłownia gazowa, oczyszczalnia ścieków

2. Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, ul. Hubalczyków:

- instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- montaż zestawów hydroforowych,
- montaż stacji odżelaziania wody,
- wykonanie układu pomiarowego pary i kondensatu w kotłowni;

3. SPRM "ŁOSOŚ" w Ustce:

- sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- instalacje technologiczne,
- instalacja wentylacji mechanicznej V=15000m3/godz.;

4. "Uzdrowisko - Ustka" Sp. z o. o. w Ustce:

- roboty budowlane remontowe,
- instalacja CO z rur miedzianych,
- modernizacja instalacji wod-kan.,
- wykonanie sanitariatów w budynku zabiegowym,
- wymiana kotła parowego ECA-IV,
- montaż zestawu hydroforowego ZH-CR/SMC 3Xcr 8,5/2,2kW,
- montaż kotłowni olejowo-gazowej Q=100kW,
- montaż kotłowni olejowo-gazowej Q=750kW,
- montaż kotłowni olejowo-gazowej Q=675kW,
- montaż komina wolnostojącego ze stali nierdzewnej;

5. "Farm Frites Poland" Sp. z o. o. Lębork, ul. Abrahama:
- remont pałacu w Bobrownikach - instalacje wod-kan i CO,
- montaż kotłowni olejowej 5;

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Optima" S.C. 
przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Słupsku:
- przyłącze c. o. z rur preizolowanych
- montaż kotłowni olejowej Viessmann Paromat-Triplex 170kW
- ogrzewanie podłogowe hal ok. 1.800 m2
- instalacja wod-kan., CO, przyłącze CO z rur preizolowanych
- instalacja hydrauliczna prasy
- instalacja sprężonego powietrza i sprężarkowania

7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Mesir" S.C. 
przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Słupsku:
- montaż kotłowni gazowej o mocy 200kW;

8. Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w Słupsku:
- montaż komina ze stali nierdzewnej dn=300mm,
- zasilanie kotła olejem opałowym,
- montaż wymiennika ciepłej wody V=500dm3;

9. "TEROL" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
przy ul. Słonecznej w Słupsku:
- montaż węzła cieplnego;

10. Jednostka Wojskowa 2848 w Rędzikowie:
- sieć cieplna z rur preizolowanych,
- instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna w kuchni 
i jadalni wojskowej,
- roboty budowlane w budynku akumulatorni;

11. Zespół Szkół Leśnych w Warcinie:
montaż kotłowni na gaz płynny propan o mocy 340kW;

12. Szkoła Podstawowa w Słonowicach:
- montaż kotłowni olejowej o mocy 256kW;

13. Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy:
- montaż kotłowni olejowej o mocy 200kW;

14. Urząd Gminy w Kobylnicy:
- montaż kotłowni olejowej,
- remont instalacji c. o.;

15. Zakład Wędliniarski Perelsztejn i S-ka:
- kotłownia parowa w Słupsku,
- kotłownia kontenerowa w Dębnicy Kaszubskiej,
- roboty wykonane w Zakładzie w Strzelinie: 
• instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne,
• instalacja pary technologicznej,
• instalacja wentylacji mechanicznej,
• wykonanie kanalizacji deszczowej,
• montaż kotłowni parowo-wodnej;

16. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Michał Korganowski i S-ka:
- kotłownia parowa i węzeł cieplny,
- kominy wolnostojące ze stali nierdzewnej;

17. Izba Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej:
- sieć cieplna z rur preizolowanych,
- sieci wodno - kanalizacyjne,
- instalacje sanitarne wewnętrzne;

18. Budynek wielorodzinny przy ul. Moniuszki w Słupsku:
- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje sanitarne wod.-kan.;

19. Dom jednorodzinny w Ustce:
- kotłownia gazowa 65kW,
- montaż pomp ciepła 
THERMIA 2x15kW,
- ogrzewanie podłogowe,
- instalacje sanitarne 
wod.-kan. i wentylacyjne;

20. Bank Zachodni S.A. o/Słupsk, pl. Dąbrowskiego 3a:
- montaż kompaktowego węzła c.o.;

21. Wspólnota Mieszkaniowa "DOM'
 
w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7:
- montaż kompaktowego węzła c.o. i c.w.u.;

22. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX",
 
ul. Lutosławskiego 17 w Słupsku:
- kotłownia olejowa Viessmann Paromat-Simplex 130kW;

23. Zakład Drzewny "PAGED" Sp. z o. o. 
w Słupsku przy ul.Zielonej:
- kotłownia na paliwo stałe (trociny) 1200kW 
z zespołem podawczym trocin,
- sieć cieplna preizolowana w technologii ZPU "Międzyrzecz",
- wykonanie fundamentów pod suszarnię drewna;

24. "GS" Samopomoc Chłopska w Słupsku 
przy ul. Grunwaldzkiej 2:
- kotłownia gazowa 60kW,
- roboty sanitarne,
- roboty budowlano-remontowe;

25. CPN S.A. Oddział w Słupsku 
- stacja paliw nr 142 przy ul. Bałtyckiej:
- instalacja oczyszczania ścieków,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- instalacje c.o.;

26. Salon samochodowy i serwis napraw "HONDA" 
w Słupsku przy ul. Szczecińskiej:
- instalacja oczyszczania ścieków,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa;

27. Przychodnia Lekarska SALUS przy ul. Zielonej w Słupsku:
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wod-kan. i sanitariaty,
- instalacja wentylacji mechanicznej;

28. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy:
- kotłownia gazowa o mocy 450kW,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- przyłącze cieplne z rur preizolowanych LOGSTOR;

29. Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku:
- instalacje sanitarne wod.-kan.,
- roboty remontowe budowlane;

30. Ośrodek Wypoczynkowy w Nowęcinie k/Łeby:
- kotłownia olejowa Viessmann Paromat-Simplex 130kW,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacje sanitarne wod.-kan.;

31. Wicko Morskie 
- instalacje sanitarne w kuchni żołnierskiej bud. 80/2168;

32. Samoobsługowy Dom Towarowy "REAL" 
w Kobylnicy k/Słupska:
- kanał grawitacyjny kanalizacji ogólnospławnej,
- rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej,
- rurociąg tłoczny kanalizacji deszczowej,
- instalacje c.o.,
- kotłownia olejowa Paromat-Triplex Q= 1150kW;

33. PPKS "PKS" przy ul. Piłsudskiego 74 w Słupsku:
- zabudowana myjnia autobusów i samochodów ciężarowych,
- roboty sanitarne i budowlane;

34. Szkoła Policji w Słupsku:
- kotłownia olejowo-gazowa Paromat-ND Q=285kW,
- instalacja c.o.,
- instalacje wod-kan.,
- instalacja wentylacji mechanicznej;

35. Zakłady Chemiczne "LOTON" S-nia Pracy w Słupsku:
- roboty remontowo-budowlane 
m.in. montaż drzwi, wykonanie sufitów podwieszanych 
i ścian z płyt gipsowo-kartonowych,
- kotłownia parowo-wodna:
• Turbomat-RN-HD Q=490kW,
• Paromat-Simplex Q=690kW.